Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bureaukgo.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bureau KGO. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau KGO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bureau KGO.

Bureau KGO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie en/of producten op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bureau KGO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bureaukgo.nl op deze pagina.

Contact

Vul onderstaand formulier in zodat wij zo snel mogelijk contact met u op kunnen nemen. U kunt eventueel ook direct contact opnemen via telefoonnummer +31 75 670 89 42.

Westzijde 178-F
1506 EK Zaandam

T +31 75 670 89 42
E info@bureaukgo.nl